188


Schody wachlarzowe pałacowe. Bariera z elementami kowalskimi kutymi. Materiał dąb bejcowany.