194

Schody kręte w bibliotece Raczyńskich w Pałacu w Rogalinie koło Poznania. Wierna kopia schodów zniszczonych przez hitlerowców. Balustrada kowalska, materiał dąb naturalny.